Výzva č. 12019 - aktualizácia č.2 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva č. 12019 na výber OH pre ŽoNFP z PRV SR 2014-20120 - aktualizácia č.2

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

VÝZVA:
Vyhlásená: 16.08.2019
Uzávierka: 06.09.2019

Prílohy k výzve:
Zverejnené: 24.09.2019

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky