Výzva č. 12023 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
VÝZVA č. 12023 na výber OH pre ŽoNFP z PRV SR 2014-2020
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

VÝZVA:
Vyhlásená: 31.08.2023
Uzávierka: 11.09.2023

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov
Zverejnené: 31.08.2023

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky