Výzva č. 12020 - aktualizácia č.1 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
VÝZVA č. 12020 na výber OH pre ŽoNFP z PRV SR 2014-2020
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov  žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

VÝZVA:
Vyhlásená: 24.04.2020
Uzávierka: 29.05.2020

Prílohy k výzve:
Zverejnené: 10.06.2020

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky