Výzva MAS_100/4.1/4 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva MAS_100/4.1/4
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

VÝZVA:
Výzva MAS_100/4.1/4
Vyhlásená: 20.03.2024
Uzávierka: 06.05.2024

Prílohy k výzve:
Priloha_c_1_Príručka pre prijímateľa LEADER_VERZIA 1.5

Zverejnené: 19.03.2024


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky